Tarieven en vergoeding

Vergoeding via zorgverzekeraar

Basisverzekering

Dieetadvisering wordt voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. De tarieven voor een consult zijn vastgesteld door de verzekeraars zelf en variëren, maar gemiddeld ligt dit rond de €76,00 per uur. Dit komt neer op 1 intakegesprek en 3-5 vervolggesprekken.

De geleverde zorg wordt verrekend met het verplicht eigen risico. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar hebben géén verplicht eigen risico.

Aanvullende verzekering

Zorgverzekeraars hebben dieetadvisering vaak opgenomen in hun aanvullende pakketten. Het aantal uren kan per zorgverzekeraar en aanvullend pakket verschillen. Of je extra uren vergoed krijgt vanuit je aanvullend pakket kun je terugvinden in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering.

Diëtistenpraktijk Marga van Vugt heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Dietist citroen

Vergoeding via Ketenzorg

Dieetadvisering voor mensen met een chronische aandoening zoals diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten (CVRM: cardiovasculair risicomanagement) en COPD wordt mogelijk vergoed vanuit de ketenzorg. Dit zijn regionale samenwerkingsverbanden tussen jouw huisarts en andere zorgverleners. Zij hebben afspraken gemaakt over de uitvoering van en samenwerking met betrekking tot de geleverde zorg. De consultkosten worden vergoed door de huisartsenorganisatie waar jouw huisarts bij aangesloten is. In Den Bosch is dit Jeroen Bosch Huisartsen .

Dieetadvisering binnen de ketenzorg is uitgesloten van het wettelijk verplicht eigen risico.  Om voor vergoeding in aanmerking te komen is er een digitale verwijzing van de huisartsenpraktijk nodig.

Diëtistenpraktijk Marga van Vugt heeft een contract afgesloten met Jeroen Bosch Huisartsen.

Geen vergoeding – zelf betalen

Indien je de consulten zelf wil betalen, of als je gebruik wil maken van meer consulten dan de zorgverzekering/ketenzorg vergoedt, dan worden de onderstaande tarieven gehanteerd:

Intakeconsult*: €126,-
Vervolgconsult 30 minuten: €42,-
Vervolgconsult 15 minuten: €21,-
Telefonisch /  e-mailconsult 15 minuten: €21,-
Individueel dieetvoorschrift per 15 minuten: €21,-
Toeslag voor huisbezoek: €30,-

*Het intakeconsult is opgebouwd uit twee delen:
Directe tijd: de tijd dat je contact hebt gehad met de diëtist. Dit komt overeen met de duur van de afspraak.
Individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist nodig heeft voor analyse en het opstellen van een persoonlijk dieetadvies. Je bent niet aanwezig bij het opstellen van het individueel dieetvoorschrift door de diëtist.

Declareren en factureren

De kosten van de consulten die voor vergoeding in aanmerking komen declareert Diëtistenpraktijk Marga van Vugt rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar of  huisartsenorganisatie.

Als je de consulten zelf wil betalen, ontvang je zelf de factuur. De facturen worden per e-mail verstuurd. Deze dien je binnen 14 dagen te voldoen.

Verwijzing nodig?

De diëtist is direct toegankelijk. Een verwijzing van een arts of specialist is niet meer noodzakelijk, met uitzondering van huisbezoeken. Echter, bevat een verwijsbrief vaak wel waardevolle informatie die belangrijk kan zijn voor de juiste behandeling.


Annuleren afspraak 

Bij verhindering dien je je afspraak minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Dit kan telefonisch of via de mail. Wanneer je dit niet of niet tijdig doet, worden de kosten in rekening gebracht.

Meer informatie of weten wat we voor jou kunnen betekenen?
Neem contact met ons op, we helpen je graag. 

Contact opnemen